PROJEKT – Żłobek Gucio

PROJEKT – Żłobek Gucio

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-

C015/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ADRES Żłobka Gucio – Opoczno:
ul. Kolberga 77a, Opoczno,
tel. 733 486 999

e-mail: zlobekgucioopoczno@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Gucio-

103123801217434/?modal=admin_todo_tour
czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

ADRES Żłobka Gucio – Kamieńsk:
ul. Plac Wolności 2, Kamieńsk,
tel. 733 486 999
e-mail:zlobekgucio@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 2 010 297,75zł
Dofinansowanie: 1 829 370,75zł
OSOBA DO KONTAKTU:
Krystian Misztela tel. 508 331 624
e-mail:misztelakrystian@gmail.com
BIUROPROJEKTU:
ul. Piotrkowska 4
97-340 Rozprza
CEL: Celem głównym projektu jest powrót do pracy,utrzymanie
zatrudnienia lub wejście na rynek pracy50osób(w
tym49Ki1M)zamieszkałych w Opocznie26os(26Kz miasta i gminy)w
tym20pracujących i6bezrobotnych/biernych zawodowo i
wKamieńsku24os(23Ki1Mz miasta i gminy)w tym pracujących
18Ki1Moraz6K bezrobotnych /biernych zawodowo dla których opieka nad
dzieckiem stanowibarierę w wejściu na rynek pracy,poprzez zapewnienie
opieki nad dziećmi dolat 3w ramach nowopowstałych żłobków wOpocznie i
wKamieńsku w okresieod01.09.2019r.do31.08.2021r

PROJEKT – Żłobek Pszczółka

PROJEKT – Żłobek Pszczółka

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B012/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ADRES Żłobka Pszczółka – Bełchatów:
ul. Piłsudskiego 7, Bełchatów,

tel. 733 486 999

e-mail: zlobekpszczolkabelchatow@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Pszcz%C3%B3%C5%82ka-Be%C5%82chat%C3%B3w-321930741870191/?modal=admin_todo_tour

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

ADRES Żłobka Pszczółka – Przedbórz:
ul. Leśna 39,Przedbórz,

tel. 733 486 999

e-mail: zlobekpszczolkaprzedborz1@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Pszcz%C3%B3%C5%82ka-Przedb%C3%B3rz-1074796776035720/

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

Wartość projektu: 2 052 028,38 zł
Dofinansowanie: 1 867 345,82 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Krystian Misztela tel. 508 331 624
e-mail:
misztelakrystian@gmail.com

BIURO PROJEKTU:

ul. Piotrkowska 4
97-340 Rozprza

CEL: Celem głównym projektu jest powrót do pracy, utrzymanie zatrudnienia lub wejście na rynek pracy 50 osób (w tym 47K i 3M) zamieszkałych w Przedborzu 25 osób (23K i 2M z miasta i

gminy), w tym 18 pracujących kobiet i 7 bezrobotnych/biernych zawodowo (5K, 2M) i w Bełchatowie 25 osób (24K i 1M z miasta i gminy) w tym 20 pracujących kobiet i 5 bezrobotnych/biernych zawodowo (4K, 1M) opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowopowstałych żłobków w Przedborzu – 25 miejsc i w Bełchatowie – 25 miejsc w okresie realizacji projektu od 01.11.2018r. do 31.10.2020r